Košík0
Spôsoby doručenia
Přepravce5,9 €
Doprava zdarma od 120 €

Ochrana osobných údajov

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dávate súhlas, aby spoločnosť Shockmarket s.r.o., IČ: 08466688, Pobialova 819/14, Ostrava 70200, DIČ: CZ08466688, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 79646, prevádzkovateľ internetového obchodu www.kupelna-snov.sk (ďalej len "Správca" ) v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov, spracovávala tieto vaše osobné údaje podľa nasledujúcich kategórií:

Kategória osobných údajov:

Zhromažďujeme rôzne osobné údaje v závislosti na tom, ktoré z našich služieb využívate.

Ak u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých zliav.

Ak ste sa u nás zatiaľ iba zaregistrovali, zhromažďujeme:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo.

Ak od nás odoberáte marketingové správy na základe prihlásenia na odber newsletteru, zhromažďujeme:

 • E-mailovú adresu

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi našou spoločnosťou a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Shockmarket s.r.o..

Účel spracovania osobných údajov:

Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailom alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajov na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
 • Komunikácia. Zozbierané údaje využívame na komunikáciu s vami a jej individuálne prispôsobovanie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, aby sme vám pomohli s dokončením Vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozornili, že musíte vykonať akciu potrebnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.

Marketingové ponuky

 • Newsletter do e-mailu (obchodné oznámenia). Posielame vám obchodná oznámenia ohľadom nových produktov, zaujímavostí z odboru a rád pre správne používanie našich produktov. Táto obchodná oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom emailu. Pre odhlásenie z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis alebo povereníka na ochranu osobných údajov. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať. Začneme je opäť využívať, ak je zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
 • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú alebo môžu byť zaslané e-mailom môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o kliknutiach, zobrazených komerčných komunikácií, navštívených produktoch).

Máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti týmto spracovaním. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám:

Osobné údaje, ku ktorých spracovaniu ste udelili svoj súhlas, môžu pre nás spracovávať aj ďalšie subjekty a to len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.

Ide o:

 • Prepravca a dodávateľa tovaru na účely dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy
 • Ďalší poskytovatelia služieb, tretie strany, zapojené do spracovania dát (napr. úÚčtovná firma)
 • Verejné orgány (napr. polícia)
 • Internetové portály umožňujúci priamy nákup tovaru a služieb (napr. vyhľadávač Heuréka)
  • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi (Heureka.sk), do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
 • Internetové portály zaisťujúci meranie konverzií a remarketing (napr. Služba Google AdWords)

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za toto spracovanie správca zodpovednosť. Toto spracovanie sa riadi zásadami spracovanie osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Čas spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, tj po dobu objednávky a záručnej doby.
 • 1 rok od skončenia záručnej doby z dôvodu riešenia potencionálnych sporov.
 • po dobu, po ktorú je Shockmarket s.r.o. ako správca povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavenej spoločnosťou Shockmarket s.r.o. sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do doby odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však po dobu 1 roka alebo do jeho odvolania.
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný po dobu 3 rokov alebo do odvolania.
 • Komunikácia 2 roky

Zabezpečenie osobných údajov

 • Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovanie.
 • U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
 • Prístup do vášho zákazníckeho účtu je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom účte sa vždy odhlásili (iba zatvorení okna prehliadača vás z účtu neodhlási) najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. Správca nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu správca priamo spôsobil.

Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby zahrnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať e-mail alebo list na adresu našej spoločnosti.

Shockmarket s.r.o.
Pobialova 819/14
702 00
e-mail: info@koupelna-snu.cz

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov
 • požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať
 • požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov
 • obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platí od 27.10.2020.